Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

История

ИСТОРИЯ

на Детска градина  № 15 „Чучулига“

През далечната 1975г. в столичния жилищен комплекс „Свобода“ тържествено е открито Обединено детско заведение № 15 „Чучулига“. В самото начало то е проектирано за шест градински и четири яслени групи и са приети 254 деца, които се отглеждали в просторни и слънчеви занимални, спални помещения, плувен басейн, огромен двор и площадки за игра на всяка група.   През призмата на изминалите години детската градина би могла да бъде отличена със завидна устойчивост спрямо икономическите, политическите и социалните промени, настъпили в българското общество. Екипът на детското заведение винаги се стремял да се запознава с новостите в предучилищното възпитание чрез непрестанно обогатяване на материално – техническата база и съчетаване на традиционното с модерното. Смело експериментира и се включва в разнородни инициативи, изграждайки свой неповторим стил на работа.

Като част от стремежа си да отговори на съвременните тенденции за развитие на детските таланти,  през 1994г. в ОДЗ № 15 се реализира и идеята за предлагане на допълнителни педагогически дейности като: школа по пиано, курсове по балет, изучаване на английски език.

През 1996г. за първи път се учредява  родителско настоятелство и така се преосмисля ролята на семейството от страничен наблюдател в активен партньор при отглеждането и възпитанието на всяко дете.

С решение на управителния съвет на Фондация „Център отворено общество“ през 1997 г. детското заведение е включено в международния проект „Стъпка по стъпка“. През следващите години колегията участва в тренинги и обмяна на опит в градовете – Плевен, Пловдив, Враца, Благоевград. Представя своите постижения на изложението „Училище 1999г.“ в НДК и участва с научно-практически разработки на Националната конференция по Програмата „Стъпка по стъпка“, проведена  в международния дом на учените „Федерик Жулио Кюри“.

Постепенно детското заведение се утвърждава като средище на мултиетническа толерантност чрез своите възпитаници от над десет националнисти – етиопци, сирийци, афганистанци, китайци, виетнамци, турци, гърци, руснаци, украинци и др.

В периода от края на 2009/2011 г. то се включва в международния проект „Коменски“ под надслов „Да се учим чрез игри и песни“, където е в партньорство  с Италия, Испания, Полша, Турция, Гърция и Германия.

По повод 25 –та и 30 –та годишнина от създаването на детската градина през 2000 и 2005г. се организират впечатляващи спектакли с широк кръг от гости – родители, учители, бивши възпитаници, важни общественици от района.

От учебната 2009/2010г. екипът на  ОДЗ № 15 „Чучулига“  може с гордост да се похвали с появата на собствено знаме по проект на госпожа Анна Христова и свои химн „ Детски дом любим“ по текст и музика на госпожа Росица Дюлгерова.

През годините принос за развитието на детското заведение имат директорите:

 

      от 1974г. до 1979г. – госпожа Диана Манева

      от 1979г. до 1994г. – госпожа Здравка Калайджиева

      от 1995г. до 2012г. – госпожа Мариана Грамчева

      от 2012г. до сега – госпожа Равина Пешева

В днешни дни Детска градина № 15 „Чучулига“ е уютно и привлекателно място за възпитание и отглеждане на 243 деца на възраст от 1 до 7 години.  са разпределени в две яслени и седем градински групи. За тях се грижи отговорен и сплотен екип от шестнадесет висококвалифицирани педагози, седем медицински сестри и деветнадесет служители от помощно-педагогически персонал, които влагат сърцето си в своята работа и се стремят да насърчават всяка стъпка от развитието на детската индивидуалност.

Материалната база е обогатена и практично разпределена с помещения за всички групи, библиотечен кът с детска литература, кабинет по безопасност на движението, зала с интерактивна дъска за провеждане на мултимедийни ситуации, методичен кабинет, логопедичен кабинет, просторен и удобен музикален салон, физкултурен салон със спортни уреди и съоръжения, плувен басейн, широк и добре озеленен двор. Създадени са възможности на всяко дете да развива максимално своите потребности в креативни образователни пространства за игра и познание, да общува и твори, да се чувства сигурно, щастливо  и подкрепено. По този начин се реализира и овладяването на умения, компетентности и ценности, необходими  през целия му живот. Осъществява се и ефективно сътрудничество с родителите за прилагането на индивидуален подход към детската личност като неповторима и единствена в моментите на своята изява. Осигурени са условия за предлагане на желани допълнителни педагогически дейности като изучаване  на английски език, модерни и фолклорни танци, футбол, плуване.

Опирайки се на опита от миналото утвърдихме съвкупност от традиции чрез отбелязване на европейски и международни дни на усмивката, на учителя, на здравословното хранене и други. Ежегодно организираме и провеждаме есенен празник, отбелязваме Денят на християнското семейство и Бабинден, поздравяваме се по случай Денят на народните будители, посрещаме Дядо Коледа и баба Марта, поднасяме цветя на паметника на Апостола на Свобода в израз на почит и уважение към паметта му, честваме Националния празник на република България, 8 март, Денят на детето, обогатяваме библиотечния фонд на детското заведение чрез провеждане на „Седмица на грамотността“ и инициативата „Прочети ми пак“ с участие на родителската  общност, организираме Седмица на отворени врати, участваме в състезания по модерни и народни танци, развиваме тясно сътрудничество с представители на пътна полиция и пожарна безопасност за превенция на бедствия, аварии и катастрофи, реализираме посещения на подготвителните групи в близките училища за обмен на опит и срещи с бъдещи учители, организираме тържествени изпращания на всеки завършващ випуск.

Важен момент от съвременното развитие на детското заведение е създаването и поддържането на сайт със адрес  www.dg15.info. 

От 2013г. членуваме в ОМЕП. Бяхме поканени да участваме в 9-тата Научна конференция по предучилищно образование в гр. Пазарджик и да представим доклад и презентация по темата: „Детската градина и семейството–партньори в изграждането на социални компетентности у децата чрез активни занимания с двигателни упражнения и спорт.“

  С мисъл за бъдещето непрекъснато повишаваме своята квалификация и проявяваме активност към разработване на проекти, обществени изяви и партниране с неправителствени организации.

В Детска градина № 15 „Чучулига“ се стремим да осигуряваме възможности за изява на децата в разнообразни двигателни активности, благоприятстващи правилното им физическо и психологическо  развитие. Включването им в спортни прояви стана традиция, която има своето начало още през 1983г. с участията в  районни и градски състезания по щафетни игри. През 1988г. печелим първо място на проведените на стадион „Локомотив“ спортни игри и упражнения. През 2010г. станахме общински първенец във футболен турнир, организиран от ШДФ „Щурче“. През май 2007г. на територията на детското заведение осъществихме идеята за провеждане на спортен празник „Здрави и силни“, усъвършенстван като тематика и провеждане през годините от 2008 до 2011.

Седем поредни години от 2013г. до 2019г. печелим и реализираме спортни проекти по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община като включихме плувен турнир и празник на детските таланти. Те са :

 • 2013г. – „Децата на Надежда спортуват“ ;
 • 2014г. – „Надежди от Надежда“;
 • 2015г. – „Спортуваме заедно“;
 • 2016г. – „Спортът –мой приятел“;
 • 2017 г. – „Спортен калейдоскоп“;
 • 2018 г. – „Цветовете на спорта“;
 • 2019 г. – „Спортът е бъдеще“.

През 2014г. се включихме и в европейската седмица на движението и спорта „Move Week“ като изпълнихме весели подвижни и щафетни игри с родители, проведохме футболен турнир.

Стимулирахме положителни емоции и възпитахме интерес към спорта и чрез участието си в  инициативите – „ С мама и татко играем баскетбол“  и „Да играем баскетбол“ на спортен клуб „Локомотив“.

През  2015г., 2016г., 2017 г. детската градина е бенефициент по Програма на ММС –„Спорт за децата в детската градина“, провеждани от лекоатлетически клуб „Фортуна“.

Като допълнителни физически активности, любими за нашите възпитаници, организираме зелени училища, лагери и еднодневни екскурзии.

Като резултат от своята активна дейност Детска градина № 15 е носител на престижни награди, връчени от Столична община:

 • Грамота за сътрудничество при реализиране на дейности в изпълнение на Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта.
 • Грамота и награда за реализиране на Програма и образователен проект в мултиетническа среда.
 • Грамота за най – добър стопанин на материална база и участие в програмно и проектно финансиране за повишаване ефективността на образователния процес.
 • Грамота за участие в 9-тата в Научно–практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции.“
 • Грамота за изграждане на привлекателна, разнообразна и мобилна образователна среда в детското заведение, осигуряваща качествено възпитание и обучение в столицата.