Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

Дневен режим - Първа група

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА ПЪРВА ГРУПА( 3 – 4 год.)

в  учебно време от 15.09. до 31.05.

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо

взаимодействие

 

7.00 – 8.30

Прием на децата, допълнителни форми на педагогическо

взаимодействие, организирани от детския учител

8.30 – 9.00

Закуска

 

9.00 – 10.00

Основни форми на педагогическо взаимодействие

Педагогически ситуации

10.00 –10.30

 

Подкрепителна закуска

10.30– 12.00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,

организирани от детския учител

12.00 –13.00

 

Обяд

13.00 –15.00

Следобеден сън

15.00 –15.30

Подкрепителна закуска

15.30 –16.30

Основни форми на педагогическо взаимодействие

Педагогически ситуации

16.30 –19.00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,

организирани от детския учител, изпращане на децата

 

  

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

  ЗА ПЪРВА ГРУПА ( 3 – 4 год.)

в неучебно от 01.06. до 14.09.

Часови интервал

 

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

 

7.00 – 8.30

Прием на децата, допълнителни форми на педагогическо

взаимодействие, организирани от детския учител

 

8.30 – 9.00

 

Закуска

9.00 – 10.00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,

организирани от детския учител

 

10.00 – 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,

организирани от детския учител

 

12.00 – 13.00

 

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

 

15.00 – 15.30

Подкрепителна закуска

 

15.30 – 19.00

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,

организирани от детския учител, изпращане на децата