Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

Екип

 ЕКИП НА ДГ №15 ,,ЧУЧУЛИГА“

ДГ №15,,Чучулига” е предучилищна институция с утвърдени традиции, с богат опит и 45 годишна история. За доброто възпитание и обучение на децата се грижи висококвалифициран и отговорен екип от –1 директор, 14 висококвалифицирани учители, 1музикален педагог, 7 медицински сестри и отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ №15 ,,Чучулига“ в любимо място за всяко дете.

Целият колектив се отнася отговорно и всеотдайно, с обич и разбиране към децата. Чрез своята дейност екипът на ДГ №15 ,,Чучулига“ утвърждава предучилищно възпитание в гр. София, като добра традиция и практика, защото сме част от общото предучилищно възпитание в България.

Педагогическият екип в ДГ №15 ,,Чучулига“ притежава отлична професионална подготовка и непрекъснато повишава  квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в образователно - възпитателния  процес  да бъде не просто източник на информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения , които да помогнат на детето в бъдещото му личностно развитие. Учителите са много добри педагози , творчески личности, новатори , практици.

 Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за учебна дейност. Даваме най- доброто от себе си, за да реализираме политиката на МОН и подготвим децата за училището и живота.

 

                                                         Директор: Равина Пешева

 

 

 

 

Екип на група ,,Мечо“

Учители: Веселина Маловска – старши учител

Цонка Нягулова –  учител

Помощник – възпитател: Лидия Кръстева

 

Екип на група ,,Черешка“

 

Учители: Мая Рачева - старши учител

Мария Панайотова - учител

Помощник – възпитател: Анелия Александрова

 

 

Екип на група ,, Маргаритка“

Учители: Елисавета Таскова – старши учител

                   Мариела Иванова -  учител

Помощник – възпитател: Михаела Гълъбова

 

Екип на група ,,Бонбон“

Учители: Дияна Боянова –  учител

Лора Любенова - учител

Помощник – възпитател: Дора Апостолова

 

Екип на група ,, Малина“

Учители:  Венера Иванова – старши учител

Миглена Драганова - старши учител 

Помощник – възпитател: Антонина Делчева

 

Екип на група ,, Тигър“

Учители: Надя Мокришева – учител

Габриела Ночева – учител

 Помощник – възпитател: Капка Филипова

 

Екип на група ,, Детелина“

Учители: Евгения Карова – старши учител

Лилия Василева - учител

Помощник – възпитател:

Цветелина Цветанова

 

Екип на яслена група ,, Зайо“

Мед. сестри: Мария Тодорова

Лиляна Николова

Помощник – възпитатели

Нина Петрова

 

Екип на яслена група ,, Гъбка“

Мед. сестри: Цветанка Цветанова

Емилия Чакърова

Помощник – възпитатели: Маргарита Рангелова 

Румяна Цекова

 

Филтърна мед. сестра:  Златка Стоянджикова

Педагог на детска ясла: Красимира Георгиева

Музикален учител: Димитър Лукарски

Психолог: Галя Роланска