Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

Групи

 В детска градина №15 ,,Чучулига“ функционират 9 групи, от които:

Ø 2 яслени

Ø 7 градински групи.

Условията за обучение, възпитание и социализация в детската градина непрекъснато се подобряват. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Средата в групите дава пълна самостоятелност, свободен достъп до материали и правото на избор на всяко дете. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, осигурени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително предучилищно обучение.

Децата се учат и възпитават в спокойна, забавна и постоянно изменяща се обстановка, в която активно и самостоятелно овладяват знания, натрупват познавателен опит и търсят оптимални решения на създадените проблемни ситуации.

 

ЯСЛЕНА ГРУПА

 

години брой групи
10 мес. – 3 год. 2

 

 

  

ПЪРВА ГРУПА

 

години

брой групи

3 - 4 годишни

2

 

 

  

ВТОРА ГРУПА

 

години

брой групи

4 – 5 годишни

2

 

 

    

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

години

брой групи

5- 6 годишни

1

 

  

  

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

години

брой групи

6 -7 годишни

2