Facebook

ДГ №15 "Чучулига"

Детска градина в град София, кв. Свобода

ДГ 15 "Чучулига" е общинска детска градина, в която се отглеждат, възпитават и обучават 237 деца на възраст от една до седем години. За тях се грижат 16 висококвалифицирани педагози, 7 грижовни медицински сестри и 19 отговорни служители от помощно-педагогическия персонал.
За поверените ни деца се грижим като за собствени, с много обич.

Образователно-възпитателният процес се провежда в естетична, здравословна и безопасна среда, която непрекъснато обновяваме и обогатяваме. Освен уютните просторни занимални и спални, разполагаме с музикален, физкултурен салон, плувен басейн и добре озеленен двор. С 5-6 г деца, които имат логопедични проблеми корекционната работа се извършва на място от логопед.

Ние уважаваме индивидуалността на всяко дете и съхраняваме етнокултурната му идентичност, в съответствие с Европейските стандарти. ДГ №15 работи по Програма Възпитание на детето от две до седем години на Е. Русинова и колектив, която осигурява възможност на децата да правят избор и да мислят критично; да бъдат творци с развито въображение и находчивост; да откриват и решават проблеми; да се грижат за общността и околната среда.

Извън държавните образователни стандарти, по желание на семействата, децата могат да се включат в допълнителни образователни дейности по: английски език, български фолклор, модерни танци, футбол, плуване.

В детската градина се организират лагери и еднодневни екскурзии.

С мисъл за бъдещето на децата, ние непрекъснато повишаваме своята квалификация, стараем се да разширяваме нашата и на децата социална среда, чрез участие в проекти, обществени изяви и активно партниране със семействата на децата, неправителствени организации и общественост. За постигнати резултати екипът на ДГ №15 "Чучулига" е удостояван от СО с грамоти : За реализиране на програма и образователни проекти за дейности в мултиетническа среда,  За най добър стопанин на материалната база, участие в програмно и проектно финансиране за повишаване ефективността на образователния процес, За сътрудничество при реализиране на дейности в изпълнение на стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

Наши учители и възпитаници са удостоени с грамоти за отлично представяне на международни и национални конкурси.  ДГ №15 има спечелени проекти. Наши партньори и приятели са детски градини и училища от Румъния, Италия, Турция, Португалия, Полша и Гърция. Към детската градина има регистрирано Сдружение Настоятелство "Чучулига", което е партньор и коректив на екипа.

НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ Е ТРУДНО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ЗА ДЕТЕТО СИ.
АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ОТГОВОРЕН СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР, ТЪРСИТЕ ПРИЯТЕЛ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО МУ; АКО СТЕ ГОТОВИ СПРАВЕДЛИВО ДА ПОДЕЛИМ ОТГОВОРНОСТИТЕ И РАДОСТИТЕ НА ДЕТСТВОТО – ЗАПОВЯДАЙТЕ В ДГ №15 "ЧУЧУЛИГА"!

 

Актуални новини