Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

Проекти

 

 

ПРОЕКТИ

Екипът на ДГ № 15 има опит в разработване и реализиране

 на следните проекти:

 • 2009/2011 г.- международния проект „Коменски“ под надслов „Да се учим чрез игри и песни“ в партньорство с Италия, Испания, Полша, Турция, Гърция и Германия.
 • 2012 г. - ,,Зелена София”- в партньорство с Настоятелство, Чучулига”
 • 2013 г.- ,,Децата на Надежда спортуват”
 • 2014 г.- ,,Надежди от Надежда”
 • 2015 г. - „Спортуваме заедно“
 • 2016 г. – „Спортът – мой приятел“
 • 2017 г. – „Спортен калейдоскоп“
 • 2018 г. – „Цветовете на спорта“
 • 2019 г. – „Спортът е бъдещето“
 • 2021 г. - „Спортовете опознай, да спортуваш пожелай“
 • 2022 г. -  „Учим чрез спорт игри и песни“