Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

Дневен режим - Втора група

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

  ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4–5 г.)

в учебно време от 15.09. до 31.05.

 

Време

Форма

Дейност

 

7.00ч. – 8.30ч.

Допълнителна

Прием на децата

(сутрешно раздвижване, комуникативни игри, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

8.30ч. – 9.15ч.

 

Допълнителна

Закуска

9.15ч. – 10.00ч.

 

Основна

Педагогически ситуации

10.00ч. – 10.30ч.

Допълнителна

междинна подкрепителна закуска

10.30ч. – 12.00ч.

Допълнителна

Дейности по избор на децата; разходки и игри на открито

12.00ч. - 13.00ч.

 Допълнителна

Обяд

13.00ч – 15.00ч.

Допълнителна

Следобеден сън/следобедна почивка

15.00ч. – 15.40ч.

Допълнителна

Подкрепителна закуска

15.40ч. – 16.00ч.

 

Основна

 

Педагогическа ситуация

16.00ч. – 19.00ч.

Допълнителна

Игри, разходки, наблюдения, творчески и други свободно реализирани дейности от учителя и по избор на децата

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА ВТОРА ГРУПА ( 4 – 5 год.)

в неучебно време от 01.06. до 14.09.

 

Време

Форма

Дейност

7.00ч. – 8.30ч.

Допълнителна

Прием на децата

(сутрешно раздвижване, комуникативни игри, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

8.30ч. – 9.15ч.

 

Допълнителна

Закуска

9.15ч. – 10.00ч.

 

Допълнителна

Дейности по избор на децата; разходки и игри на открито

10.00ч. – 10.30ч.

Допълнителна

междинна подкрепителна закуска

10.30ч. – 12.00ч.

Допълнителна

Дейности по избор на децата; разходки и игри на открито

12.00ч. - 13.00ч.

      Допълнителна

Обяд

13.00ч – 15.00ч.

Допълнителна

Следобеден сън/следобедна почивка

 

15.00ч. – 15.45ч.

Допълнителна

Подкрепителна закуска

 

15.45ч. – 19.00ч.

Допълнителна

Игри, разходки, наблюдения, творчески и други свободно реализирани дейности от учителя и  по избор на децата