Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

Дневен режим

 

1.Прием на децата, игри и раздвижване

7.30 – 8.30

2. Подготовка за закуска и закуска

8.30 – 9.00

3. Тоалет и подготовка за педагогически ситуации

9.00 -9.30

4. Педагогическа ситуация (сън за деца от 1 г. – 1 г. 3 м.)

 

9.30 – 10.00

5. Игри с играчки по избор. Игри на открито при възможност. Раздвижване, свободно време

10.00 – 11.00

6. Подготовка за обяд

11.00 – 11.30

7. Обяд

11.30 – 12.15

8. Тоалет и подготовка за сън

12.15 – 13.00

9. Сън

13.00 – 15.30

10. Събуждане, тоалет

15.30 - 16.00

11. Подкрепителна закуска

16.00 – 16.30

12. Разходки навън при възможност. Игри с играчки по избор

16.30 – 17.00

13. Изпращане на децата

17.00 – 19.00