Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

Дневен режим - Четвърта подготвителна група

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА  (6–7 г.)

 в учебно време от 15.09. до 31.05.

 

Време

Форма

Дейност

7.00ч. – 8.30ч.

Допълнителна

Прием на децата

(сутрешно раздвижване, комуникативни игри, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

8.30ч. – 9.00ч.

 

Допълнителна

Закуска

9.00ч. – 10.00ч.

 

Основна

Педагогически ситуации

10.00ч. – 10.30ч.

Допълнителна

Междинна подкрепителна закуска

10.30ч. – 12.00ч.

Допълнителна

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя; разходки и игри на открито

12.00ч. - 13.00ч.

      Допълнителна

Обяд

13.00ч – 15.00ч.

Допълнителна

Следобеден сън/следобедна почивка

15.00ч. – 15.15ч.

Допълнителна

Подвижни игри

15.15ч. – 15.30ч.

 

Допълнителна

 

Подкрепителна закуска

    15.30ч.- 16.00ч.           

Основна

Педагогически ситуации

16.30ч.–19.00ч.

Допълнителна

Игри, разходки, наблюдения, творчески и други; реализирани дейности от учителя и по избор на децата

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6–7 г.)

в неучебно време  от 01.06. до 14.09.

 

Време

форма

Дейност

 

7.00ч. – 8.30ч.

Допълнителна

Прием на децата

(сутрешно раздвижване, комуникативни игри, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

8.30ч. – 9.00ч.

 

Допълнителна

Закуска

9.00ч. – 10.00ч.

 

Допълнителна

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя; разходки и игри на открито

10.00ч. – 10.30ч.

Допълнителна

Междинна подкрепителна закуска

10.30ч. – 12.00ч.

Допълнителна

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя; разходки и игри на открито

12.00ч. - 13.00ч.

      Допълнителна

Обяд

13.00ч – 15.00ч.

Допълнителна

Следобеден сън/следобедна почивка

15.00ч. – 15.30ч.

Допълнителна

Подкрепителна закуска

16.30ч.–19.00ч.

Допълнителна

Игри, разходки, наблюдения, творчески и други; реализирани дейности от учителя и по избор на децата