Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

На 31.05.2023г. г-жа Веселина Маловска, старши учител в детската градина бе удостоена с награда от Столична община за:

 "Постигнати високи резултати в областта на предучилищното образование".

 - Изображение 1